Hvordan tolke i polsk?

Fler har sikkert har hørt ordet tolking og dannet seg en umiddelbar formening om hva dette kan innebære. Likevel kan dette ordet ha et bredt spekter av betydninger for mennesker basert på deres bakgrunn og erfaring i tolkefaget. Imidlertid er nok den den beste definisjonen av tolking den som er utviklet av en arbeidsgruppe for tolkning i Oslo som tok sikte på å utvikle definisjonen som ville bli brukt i Norge og etterhvert også i Polen og har senere blitt svært utbredt i resten av verden. Denne definisjonen er blitt plukket opp i løpet av de siste 17 årene av mange andre organisasjoner, og er den som oftest blir undervist i kurs på universitetsnivå i tolking. Denne definisjonen er den vi i dag regner som den mest relevante 

Viktig er det å vite at tolkende kommunikasjon ikke bare er å presentere informasjon på en mer eller mindre statisk måte, men er en spesifikk kommunikasjonsstrategi som brukes til å oversette denne informasjonen for mennesker, fra ekspertens tekniske språk, til det mer trivielle hverdagsspråket. Ikke at hverdagsspråket i denne sammenheng må bli sett på som banal eller primitiv, det er bare her sett på som en motsetning til teknisk-spesialisert språk.

Hvor kommer de grunnleggende strategiene, teknikkene og prinsippene for tolkende kommunikasjon fra?
Det er viktig å huske at kommunikasjonsprosessen for tolking ikke bare plutselig og spontant dukket opp en dag i det blå. Tolking (yrket, teknikkene og tilnærmingene) er en fantastisk blanding fra kommunikasjonsprinsipper hentet fra mange andre ulike yrker og fagområder. Tolker bør ha en grunnleggende arbeidskunnskap om hver av disse. Bare for å nevne noen eksempler:

* Journalistikk
* Markedsføring
Medisinske disipliner
Juridiske fagområder
Tekniske og spesialiserte felt
Arbeid innen offentlig forvaltning

I virkeligheten ser vi bruken av tolketeknikker og prinsipper hver gang vi ser en annonse i en avis eller på Internett. Internett er selvfølgelig mest utbredt i disse dager.

For å gå tilbake til utgangspunktet: Hvordan jobber en polsk tolk i praksis? Som vi var inne på innledningsvis, kom arbeidsgruppen i Oslo frem til den mest utbredte definisjonen av hva det vil si å være tolk.

Å tolke mellom polsk og norsk har selvfølgelig mange av de samme utfordringene som gjelder for andre språk. Det er allikevel en del ting vi bør være klar over.

Image credits: Straker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *